Marktselecties en aanbestedingen

Marktselecties en aanbestedingen

Akro Consult begeleidt gemeenten en provincies bij aanbestedingen en selecties. Wij organiseren marktconsultaties en –selecties, formuleren selectiestrategieën, adviseren bij de totstandkoming van Programma’s van Eisen en het vaststellen van gunningscriteria. Ook bewaken wij het proces bij de beoordeling van biedingen.

Dit alles ondersteund door actueel inzicht in veranderingen in Europese regelgeving en jurisprudentie op het gebied van aanbestedingen en staatssteun.

Actueel

Koepelgevangenissen

De Koepelgevangenissen in Arnhem, Breda en Haarlem zijn niet meer geschikt als penitentiaire inrichting. Het Rijk…

Lees verder

Marktselectie gebiedsontwikkeling Roosenhorst, Voorschoten

Akro Consult begeleidt de gemeente Voorschoten bij de nationale niet-openbare aanbestedingsprocedure voor de ontwikkeling van het…

Lees verder

Selectie Ontwikkeling Westwijk Vlaardingen

Het centrum van Vlaardingen Westwijk wordt geherstructureerd. Dit betekent een aantal ingrijpende ingrijpende ruimtelijke opgaven zoals…

Lees verder
Akro Consult Logo