Spring naar content

Marktselecties en aanbestedingen

Procesmanagement
Marktselecties
Co-creatie
Finance
Strategie- en
organisatieontwikkeling

Marktselecties en aanbestedingen

Akro Consult begeleidt zowel overheden als private partijen bij het zoeken naar samenwerkingspartners middels marktselecties en aanbestedingen.

Begeleiding bij aanbestedingen en verkoopprocedures

Onze begeleiding kan op veel manieren plaatsvinden. Vaak start de begeleiding van Akro consult in de voorfase van de tender (verkoop- of aanbestedingsprocedure), waarin wij overheden, corporaties of zorginstellingen helpen bij het opstellen van de ontwikkelstrategie en het inrichten (criteria, kaderstelling, procedureomschrijving, etc.) van een marktselectie of aanbesteding die recht doet aan de ambitie van de opdrachtgever. Andere mogelijkheden zijn het bijstaan van een beoordelingsteam van een aanbestedingsprocedure of verkoopprocedure als onafhankelijk voorzitter of adviseur, of het bijstaan van marktpartijen bij het lezen en doorgronden van een marktselectie of aanbesteding waar zij aan mee (gaan) doen. Door de inzichten aan zowel de zijde van de markt als aan de zijde van de overheid, corporaties, zorginstellingen of andere uitvragers beide te benutten kan de zoektocht naar een samenwerkingspartner optimaal worden ingevuld en staat het vinden van een ambitieuze, maar ook haalbare en realistische oplossing centraal.

Second opinions op Tenderdocumentatie

Naast begeleiding van marktselecties en aanbestedingen en het verbinden van partijen middels samenwerking,  adviseert AKRO Consult ook rondom procedures. Zo voeren wij onder andere second opinions, oftewel tender reviews uit op aanbestedingsdocumentatie en geven sturend advies aan marktpartijen die een inschrijving voorbereiden. Akro Consult kent zowel de private als publieke kant van het speelveld en brengt partijen hiermee dichter bij elkaar in vastgoed- en gebiedsontwikkelingsprojecten.

 

 

Platform voor publicatie van Tenders

Voor het concreet uitvoeren van marktselecties en aanbestedingen hebben wij ook beschikking over ons eigen tenderplatform. Op dit platform bieden we een plek waarbinnen de alle communicatie met marktpartijen rondom de marktselecties of aanbestedingen plaats kan vinden.

Juridische ondersteuning bij Tenders

Alle werkzaamheden worden ondersteund door actueel inzicht in veranderingen in (nationale en Europese) regelgeving en jurisprudentie op het gebied van aanbestedingen en staatssteun door AKRO Legal.

Reiswijzer Gebiedsontwikkeling

In de nieuwe Reiswijzer staat samenwerken bij gebiedsontwikkeling centraal, worden keuzes bij de strategievorming geschetst en wordt een afwegingskader meegegeven. Door de actualisering van de vorige Reiswijzer te combineren met een verbetering en vernieuwing, met nieuwe instrumenten als de Partnerselectie en een glijdende schaal voor grondbeleid, biedt de nieuwe Reiswijzer gebiedsontwikkeling een volledig palet aan de gebiedsontwikkeling professional. Onderwerpen als de strategische afwegingen bij de voorbereiding (ontwikkelstrategie), samenwerkingsvormen bij gebiedsontwikkeling waaronder de zelfrealisatie (samenwerkingsstrategie), het tenderlandschap en het vereenvoudigen hiervan (tenderstrategie), één-op-één samenwerkingen en een voortvarend uitgevoerde tenderprocedure en samenwerking (na gunning) passeren de revue.

De nieuwe Reiswijzer Gebiedsontwikkeling is daarmee een actueel, vernieuwend en op zichzelf staand product waar overheden, marktpartijen en adviseurs gebruik van kunnen maken wanneer zij zich oriënteren op de vraag hoe tot samenwerking te komen bij de ruimtelijke opgaven van de toekomst. < Klik hier voor meer informatie over de reiswijzer gebiedsontwikkeling>

Neem contact met ons op voor meer informatie en advies

Roger Kersten
06 51 51 37 14
rkersten@akroconsult.nl

 

 

 

Scroll naar boven